De Reis

Voorbereidingen

Herken

Acknowledge

1. Gedeelde visie op prestaties

Boord en betrek uw mensen en creëer een duidelijk en gedeeld beeld van wat er in het bedrijf gebeurt. Online vraagbaak, objectief white label rapport met sentiment, prestaties en (on)benut potentieel.

2. Gedrevenheid en talent in kaart brengen

Een selectie of alle medewerkers vullen een Talent-On profiel in, gebaseerd op bewezen (Jung) methodiek. De opeenstapeling van persoonlijke voorkeuren laat op een pager zien wat de drive, talenten en blinde vlekken zijn.

3. Bepaal de redenen waarom

Door sterke en zwakke punten te vergelijken met het beschikbare talent en de teamvoorkeuren, kunnen we een antwoord geven op het waarom achter wat er gebeurt.
Een briljante kijk op het oplossen van bugs, het vernieuwen van het team en verandering.

4. Gedeelde doelstellingen en stappenplan

Samen zullen we een solide innerlijk kompas creëren dat weergeeft wie u wilt en moet zijn in de wereld van morgen. De strategische prioriteiten worden in kaart gebracht, gerangschikt en met stippen op de routekaart gezet.

5. Mensen verbinden met doelen

Mensen worden uitgenodigd om het kompas te omarmen, hun betrokkenheid bij de ambities van het team te uiten en hun persoonlijke prioriteiten te kiezen om aan te werken. Iedereen zal zich inzetten voor zijn eigen persoonlijke ontwikkelingsuitdaging.

In enkele sessies, die in een week of 10 gepland worden, en met behulp van een online vragenlijst komen de 'brutal facts & feelings' aan het licht. Het wordt duidelijk wat het karakter en potentieel van de organisatie is en hoe goed de organisatie draait. Als duidelijk is waar we staan gaan we vooruit. We herdefiniëren de doelen en maken samen afspraken over hoe we ons als team en organisatie gaan gedragen. Het groeicontract en het innerlijke purpose-kompas krijgen een centrale rol.
Als duidelijk is waar we voor gaan en wat we te doen hebben starten we de groeimotoren. De InmensGrow.com technologie helpt om projectteams samen te stellen, de juiste man op de juiste plek te krijgen en het potentieel te benutten.

 Doorlooptijd ca. 10 weken. 5 x 1/2 dag teamworkshop, Talent-On profielen, rapport

De reis

Improve

Droomteams samenstellen

De InmensGrow-technologie zal helpen om het beste beschikbare talent en de juiste man voor de job te selecteren. Samen zullen we droomteams samenstellen.

Problemen oplossen

De teams zullen aan de slag gaan met de in het verslag genoemde problemen en de processen, producten en andere contactpunten verbeteren.

Versterken van de structuur

De structuur van de organisatie en de personeelsbezetting van de functies zullen worden geoptimaliseerd. Effectiviteit en geschiktheid voor de functie staan centraal.

Mensen laten groeien

Blijven werken aan team- en persoonlijke ontwikkeling. Het Leef je Merk team biedt workshops, coaching en tools voor persoonlijke ontwikkeling, teameffectiviteit en leiderschapsgroei.

Bereik de doelen

Het bedrijf zal gezien en ervaren worden als een beter, zinvol bedrijf. Vier succes, slijp de zaag en stel nieuwe doelen!

 De aanlooptijd van het ontwikkelingsproces zal ca. 2 jaar bedragen. Wij zullen begeleiding geven waar nodig.